Nieuwsbrief Giethoorn.

Oktober 2023, nr. 6

Beste mensen, vrienden en vrijwilligers,
Bij deze na enige zomerstilte het zesde nummer van de Nieuwbrief van de doopsgezinde
kerk | Mennonite church Giethoorn. Dit is een speciale editie vanwege de komende
Ringzondag in Giethoorn van de doopsgezinde gemeenten in de voormalige Ring Zwolle.
We willen de bezoekers hiermee een beknopte indruk geven van de inrichting en de expositie.

Lees verder>>>>