Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren

Hieronder vindt u de informatie over de actieve jongeren groepen.

Zondagskring

Helaas hebben we afgelopen Pasen afscheid genomen van de laatste  kinderen en van de leiding. Wie weet hoe het in de toekomst zal gaan, maar  het leek het beste om hier nu eerst een punt achter te zetten.  Dat spijt ons,  maar wie weet hoe een ander zich soms zomaar ontwikkelt en er weer meer animo is bij kinderen en hun ouders. Giethoorn had per slot van rekening een van de oudste Zondagscholen van ons land.

Elfregi Waterscouting

Vanaf half maart gaat het zomerseizoen weer van start en om de 14 dagen is er  op zaterdagochtend opkomst van een gezellige informele groep.  Maar Scouting staat ook voor uitdaging en biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Het programma op en rond het water daar is het om te doen. Er wordt geleerd om te zeilen, roeien en wrikken en zijn er verschillende leuke wateractiviteiten.

Wanneer:  Om de week op zaterdagochtend van 09:30 tot 12:30 uur verzamelen bij de Doopsgezinde Kerk, Binnenpad 50.

Voor meer informatie:

https://www.scouting.nl/scoutinggroep/elfregi-waterscouting-brederwiede


Kindereiland

Kindereiland is een (sinds 1991!) jaarlijks terugkerend kinderkamp voor kinderen uit Giethoorn

Ieder jaar in de zomervakantie worden er 2 kinderkampen georganiseerd op het Kraggehuis in Giethoorn. Deze kampen worden georganiseerd door de leiding en basisgroep van Kindereiland. De kinderkampen zijn opgesplitst in Kindereiland Jongsten en Kindereiland Oudsten.

Kindereiland Jongsten is het kamp voor de kinderen uit Giethoorn die in groep 3 t/m 5 van de basisschool zitten, dit kamp duurt 4 dagen, waarbij de kinderen ’s ochtends om 9.00 uur opgehaald worden met punters bij de Doopsgezinde Kerk in Giethoorn en ’s avonds om 17.00 uur weer teruggebracht worden. De kinderen sluiten de laatste dag van het kamp af op plein achter het Vermaningsuus. Ook de ouders zijn er dan bij.

Kindereiland Oudsten is het kamp voor de kinderen uit Giethoorn die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten, dit kamp duurt 5 dagen, waarbij de kinderen ook ’s ochtends om 9.00 uur opgehaald worden met punters bij de kerk in Giethoorn en ’s avonds weer teruggebracht worden. Bij de Oudsten blijven de kinderen van de 4e op de 5e dag slapen op het Kraggehuis. De afsluiting vindt  in bijzijn van de ouders eveneens plaats op het pleintje bij het Vermaningsuus. 

Tijdens deze kampweken worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd op en rond het water en leren de kinderen ook punteren (en wanneer zij dit willen) ook zeilen.

Water staat altijd centraal tijdens Kindereiland, maar dit is ook niet verwonderlijk, want je kunt er in Giethoorn niet omheen.

In het voorjaar worden er op de basisschool in Giethoorn informatiebrieven verspreid onder de kinderen en dat is dan ook het startsein voor het nieuwe Kindereilandjaar. Vanaf dat moment kunnen kinderen zich online aanmelden voor Kindereiland. Bij 50 aanmeldingen komen de kinderen op de wachtlijst te staan. De basisgroep probeert ook altijd de kinderen die niet in Giethoorn op school zitten, maar er wel wonen van een informatiebrief te voorzien, maar we kunnen niet voorkomen dat zij er zo nu en dan één missen. Mocht u dus kinderen weten die wel in Giethoorn wonen, maar er niet op school zitten, dan kunt u dit altijd laten weten aan één van de basisgroepleden, middels het contactformulier.

Voor meer informatie: Kindereiland Giethoorn (kinder-eiland.nl)