Evenementen

Wisselwerking! in Galerie de Vermaning

Ook dit jaar organiseert Galerie de Vermaning aan de Onnastraat 10 elke week een expositie, samen met 9 kunstenaars van Kunstkring Steenwijkerland. Dit in het kader van Steenwijk Vestingstad en Kopje Cultuur. Beide groepen werken hierbij al enkele jaren samen.

De opening van de expositie is tijdens het eerste Vestingfeest, op woensdagmorgen 19 juli om 11.00 uur. De opening zal worden verricht door Sophie Groen, de nieuwe eigenaar van het gebouw samen met mevrouw Trijn Jongman. 

Het thema is dit jaar: is ‘Wisselwerking!’. Nieuw is dit jaar dat meerdere kunstenaars exposeren in bijvoorbeeld een duo, soms samen met een jonger iemand. Deze ‘duo’s’ zullen op soms verrassende manieren laten zien wat de wisselwerking teweeg kan brengen in hun kunstuitingen.

Tijdens de openingstijden van de kerk, tussen 10.00 en 16.30 uur, is steeds één deelnemer of duo ‘kunstenaar van de dag’. Die personen krijgen dan ruimte meer werk te tonen, kunnen zelf aan het werk gaan of bezoekers uitnodigen mee te doen aan hun werk. Met regelmaat zal er in de kerk piano- of orgelmuziek klinken. 

Bezoekers kunnen elke woensdag de Vestingdagen een kijkje nemen, in de kerk verblijven, iets drinken en in gesprek gaan met de kunstenaars.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september 2023

Lees meer op de website van
Open Monumentendag


Uitnodiging Ringzondag Giethoorn

zondag 1 oktober 2023

Waarde zusters en broeders,

Graag nodigen we jullie uit om met ons op zondag 1 oktober a.s. de Ringzondag te komen vieren. We ontvangen jullie graag vanaf 10.00 uur ’s ochtends met koffie en wat lekkers in onze geheel gerestaureerde vermaning.

Het hart van het programma wordt gevormd door de toneelvoorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’ van Korneel en Sikke Roosma-de Vries. Zij hebben dit programma over de vrouw van Menno Simons gemaakt in de opmaat naar  het jaar 2025. Dan zal het 500

jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassendoop plaatsvond. Al die eeuwen is er meer of minder aandacht geweest voor Menno Simons en zijn gedachtengoed, maar nu zal alle aandacht uitgaan naar zijn vrouw. Zij heette Geertruydt Jansdochter Hoyer.

Zij is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Het is echter tijd om daar – na al die eeuwen – verandering in te brengen. Haar verhaal wordt met de voorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’ voor het voetlicht gebracht. De ontmoeting tussen twee vrouwen over een kloof van eeuwen. Haar kant van de doperse geschiedenis heeft ook ons een en ander te zeggen en misschien geeft ze ons voor deze tijd ook nog ideeën om over na te denken. Ook voor hen waren er kruispunten, keuzes en opnieuw een weg om te gaan. Het stuk duurt zonder pauze ongeveer 75 minuten.

Overzicht van het programma:

10.00 Inloop met koffie
10.30 Opening van de zondag
10.45 Voorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’.
12.00 Pauze/koffie/ontmoeting/bekijken expositie
13.00 lunch
14.00 sluiting

Opgave voor 25 september kan via email via E: dggiethoorn@doopsgezind.nl
Kosten voor deze dag inclusief lunch 12,50 euro, over te maken op: NL84RABO0361203942 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Giethoorn.
Het programma is ook geschikt voor kinderen (er is geen apart jongerenprogramma)
We hopen jullie in grote getale te mogen begroeten.

Zie de hierbij gaande poster

Namens de Kerkenraad

Marry Gorte-Vedder

Lichtjeszondag in Giethoorn

Zondagmiddag 5 november

tussen 16.00 uur en 17.30 uur

Doopsgezinde kerk – Dorpsgracht 50

Welkom alle mensen die wel een lichtje zouden willen aansteken voor een dierbare, voor een situatie die je aan het hart gaat of voor iemand die langer of korter geleden is overleden.

Vrije inloop vanaf 16.00 uur