Open kerk

Met het Open Kerk Project willen wij als kerk actief aanwezig zijn in de dorpskern en een verbinding maken met het dorp, zijn bewoners en zijn vele bezoekers. Hiermee willen wij recht doen aan ons cultureel-historische en doopsgezinde erfgoed in deze vermaning in het hart van het oude dorp. De kern van het project is het scheppen van een plek van aandacht, rust, vrede en bezinning.

Dit geven wij vorm middels:

Een stiltecentrum. Ruimte om binnen te lopen om te genieten
van de sereniteit van deze kerk, van eenvoud, stilte, schoonheid en troost. 

Een plek van vrede. Gelegenheid om een lichtje te branden en
stil te zijn (prayers for people, peace & planet).

Een heritage-centre. Hier wordt voor jong en oud het verhaal verteld over de doopsgezinden in de Kop van Overijssel met
als spits de waarden van tolerantie, vrijheid en vrede.

Liturgie. Ruimte voor de gemeente van vandaag om passend en
sfeervol samen te komen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.